Besiktningsapp för iPad


Besiktningsapp är till för att underlätta vardagligt arbete inom fastigheter med protokoll för besiktning, service, media-avläsning och rapportering i en och samma app.

 

Not för dig som installerat iOS6

Du behöver uppdatera Besiktningsapp om du använder iOS6. Uppdatering görs enklast från din iPad (App Store appen). Kan även laddas ner genom att klicka här.

 

Snabb inmatning

iPad används fullt ut för att det skall gå snabbt att mata in formulär. Knappar används så mycket som möjligt då de bara kräver ett klick.

 

Listor

För att snabba upp ytterligare, används listor där man direkt kan välja t.ex 0-9 utan att behöva komma ihåg vad värdena betyder.

Gruppering

All data är grupperad så att det blir enkelt att följa. I formulär för lägenhetsbesiktning finns flikar för respektive rum. Under varje rum finns flikar för de olika sakerna som skall bedömas. Ger fokus på en sak i taget.

Kamera

Använd iPads (2/3) kamera för att ta bilder när du besiktigar en lägenhet. Man kan ta flera bilder per rum.

Underskrift

Skriv under direkt i appen med fingret eller med en iPad-penna.

Rapport som PDF

Rapporten skapas som högkvalitativ PDF. Den kan skickas per mail eller skrivas ut.

Arkiv

Rapporter namnges och sparas i ett arkiv. Kan redigeras vid behov.Enkel inmatning

 

Listor förenklar

 

Underskrifter

 

Arkiv

 

PDF rapporter

 Formulär

 

Lägenhetsbesiktning

13 rum, 4 foton per rum, namnunderskrifter

Checklista för ventilation

4 aggegat, över 50 parametrar

Luftflöde

Mät tillluft och frånluft i över 25 platser per formulär

Media-avläsning

6 mätare per formulär. 12 månaders avläsning

Åtgärdslista

Notera åtgärder i för över 20 fastigheter per formulär

Instruktioner

 

Logotype

Klicka här för att se hur man lägger till logotype till formulären.


Mer på AppStore
Support adress Adress
post@tommylarsen.se Tommy Larsen
Slottsskogsgatan 43c
414 70 Göteborg